Przejdź do treści

Analogia Definicja

Pojęcie to odnosi się do podobieństwa w budowie (narządów, układów), funkcji lub cech pomiędzy organizmami, które nie wynikają ze wspólnego przodka i ewolucji. Organizmy wykazujące analogię mogą mieć pewne podobieństwa w swoich cechach zewnętrznych lub wewnętrznych, które umożliwiają im przystosowanie się do podobnych środowisk lub sposobów życia, nie mając wspólnego przodka. Przykład: lot ptaków i nietoperzy. Są to dwa różne gatunki organizmów, które rozwijały zdolność do lotu w oddzielnych liniach ewolucyjnych.

Picture of Autor - Dawid Otulak
Autor - Dawid Otulak

Nauczyciel biologii i chemii z dużym doświadczeniem

Dowiedz się więcej

BIOLOGIA POD KLUCZ

CZĘŚĆ I
1250
  • Cała niezbędna teoria do matury
  • Nauka rozwiązywania zadań pod klucz
  • Kurs zgodny z wymaganiami egzaminacyjnymi 2025

BIOLOGIA POD KLUCZ

CZĘŚĆ II
1250
  • Cała niezbędna teoria do matury
  • Nauka rozwiązywania zadań pod klucz
  • Kurs zgodny z wymaganiami egzaminacyjnymi 2025