Przejdź do treści

Co to jest: Amonifikacja?

Amonifikacja Definicja

Proces wytwarzania amoniaku (NH3) i jonów amonowych (NH4+), zachodzący w wyniku rozkładu związków organicznych bogatych w azot (np. białka, kwasy nukleinowe). Źródło tych związków stanowią szczątki roślinne i zwierzęce, a także odchody zwierząt. Przebieg procesu jest możliwy dzięki aktywności odpowiednich drobnoustrojów – bakterii amonifikacyjnych. Amonifikacja jest pierwszym etapem cyklu azotowego, polega on na przekształceniu związków azotu organicznego w amoniak. Związek ten jest niezbędnym składnikiem odżywczym dla roślin, stanowi dla nich łatwo przyswajalną formę azotu, którą mogą pobierać z gleby lub wody. Proces ten do swojego przebiegu nie wymaga warunków tlenowych.

Picture of Autor - Dawid Otulak
Autor - Dawid Otulak

Nauczyciel biologii i chemii z dużym doświadczeniem

Dowiedz się więcej

BIOLOGIA POD KLUCZ

CZĘŚĆ I
1000
  • Cała niezbędna teoria do matury
  • Nauka rozwiązywania zadań pod klucz
  • Kurs zgodny z wymaganiami egzaminacyjnymi 2024

BIOLOGIA POD KLUCZ

CZĘŚĆ II
1000
  • Cała niezbędna teoria do matury
  • Nauka rozwiązywania zadań pod klucz
  • Kurs zgodny z wymaganiami egzaminacyjnymi 2024