Przejdź do treści

Aminoacylo-tRNA Definicja

Organiczny związek chemiczny. Powstaje w wyniku połączenia aminokwasu oraz tRNA przy pomocy odpowiednich enzymów,. Proces ten wymaga udziału energii. Tworzenie aminoacylo-tRNA odbywa się w cytoplazmie komórki. Związek ten uczestniczy w procesie translacji, odpowiada za przeniesienie aktywowanego aminokwasu do właściwego miejsca na rybosomie.

Picture of Autor - Dawid Otulak
Autor - Dawid Otulak

Nauczyciel biologii i chemii z dużym doświadczeniem

Dowiedz się więcej

BIOLOGIA POD KLUCZ

CZĘŚĆ I
1250
  • Cała niezbędna teoria do matury
  • Nauka rozwiązywania zadań pod klucz
  • Kurs zgodny z wymaganiami egzaminacyjnymi 2025

BIOLOGIA POD KLUCZ

CZĘŚĆ II
1250
  • Cała niezbędna teoria do matury
  • Nauka rozwiązywania zadań pod klucz
  • Kurs zgodny z wymaganiami egzaminacyjnymi 2025