Przejdź do treści

Adenozynotrifosforan (ATP) Definicja

Związek wysokoenergetyczny, stanowiący główny nośnik energii w komórce. Zbudowany jest z zasady azotowej – adeniny, cukru pięciowęglowego – rybozy oraz trzech reszt fosforanowych. W wiązaniach pomiędzy resztami fosforanowymi magazynowana jest energia. Oderwanie jednej grupy fosforanowej prowadzi do powstania ADP (adenozynodwufosforan), a dwóch grup – do powstania AMP (adenozynomonofosforan). Reakcjom tym towarzyszy uwalnianie energii, którą komórka może wykorzystać m.in. do przeprowadzenia procesów syntezy czy transportu aktywnego przez błonę.

Picture of Autor - Dawid Otulak
Autor - Dawid Otulak

Nauczyciel biologii i chemii z dużym doświadczeniem

Dowiedz się więcej

BIOLOGIA POD KLUCZ

CZĘŚĆ I
1250
  • Cała niezbędna teoria do matury
  • Nauka rozwiązywania zadań pod klucz
  • Kurs zgodny z wymaganiami egzaminacyjnymi 2025

BIOLOGIA POD KLUCZ

CZĘŚĆ II
1250
  • Cała niezbędna teoria do matury
  • Nauka rozwiązywania zadań pod klucz
  • Kurs zgodny z wymaganiami egzaminacyjnymi 2025