Przejdź do treści

Definicja pojęcia Adenozynomonofosforan (AMP)

Organiczny związek chemiczny, rybonukleotyd posiadający jedną grupę fosforanową. Powstaje poprzez przyłączenie reszty fosforanowej do węgla 5’ adenozyny oraz w wyniku hydrolizy ATP lub ADP. Umożliwia odtwarzanie ADP. Nie posiada wiązań wysokoenergetycznych

Autor - Dawid Otulak
Autor - Dawid Otulak

Nauczyciel biologii i chemii z dużym doświadczeniem