Przejdź do treści

Acetylokoenzym A (acetylo-CoA) Definicja

Cząsteczka koenzymu A związana z resztą acetylową, związek ten odgrywa kluczową rolę w metabolizmie cukrów (oddychanie tlenowe), aminokwasów (utlenianie ketokwasów) i kwasów tłuszczowych (beta oksydacja). Powstaje m.in. w oddychaniu tlenowym jako produkt reakcji pomostowej. Umożliwia przenoszenie związków dwutlenku węgla pomiędzy różnymi związkami biochemicznymi. Bierze udział w syntezie różnych związków, np. kwasów tłuszczowych, hormonów steroidowych i karotenoidów.

Picture of Autor - Dawid Otulak
Autor - Dawid Otulak

Nauczyciel biologii i chemii z dużym doświadczeniem

Dowiedz się więcej

BIOLOGIA POD KLUCZ

CZĘŚĆ I
1250
  • Cała niezbędna teoria do matury
  • Nauka rozwiązywania zadań pod klucz
  • Kurs zgodny z wymaganiami egzaminacyjnymi 2025

BIOLOGIA POD KLUCZ

CZĘŚĆ II
1250
  • Cała niezbędna teoria do matury
  • Nauka rozwiązywania zadań pod klucz
  • Kurs zgodny z wymaganiami egzaminacyjnymi 2025