Przejd藕 do tre艣ci

Polityka prywatno艣ci

Polityka prywatno艣ci zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz wykorzystywaniu plik贸w cookies w zwi膮zku z korzystaniem z serwisu dawiduczy.pl, dost臋pnego pod adresem: https://dawiduczy.pl/kursy, dalej jako: 鈥濻erwis鈥.

POLITYKA PRYWATNO艢CI

Polityka prywatno艣ci zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz wykorzystywaniu plik贸w cookies w zwi膮zku z korzystaniem z serwisu dawiduczy.pl, dost臋pnego pod adresem: https://dawiduczy.pl, dalej jako: 鈥濻erwis鈥.

W razie jakichkolwiek pyta艅 zwi膮zanych z Polityk膮 prywatno艣ci, prosz臋 o kontakt za po艣rednictwem adresu e-mail: kontakt@dawiduczy.pl.

Dane osobowe s膮 przetwarzane zgodnie z prawem, w tym w szczeg贸lno艣ci z rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: 鈥濺ODO鈥) oraz ustaw膮 z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Korzystam z certyfikatu SSL zapewniaj膮cego bezpieczn膮 komunikacj臋 z Serwisem.

W celu zachowania przejrzysto艣ci niniejszej Polityki prywatno艣ci, uprzejmie informuj臋, 偶e:

1. Wszystkie osoby korzystaj膮ce z Serwisu, niezale偶nie od zakresu korzystania, b臋d膮 dalej okre艣lane poj臋ciem: 鈥濽偶ytkownika鈥.
2. Zasady korzystania z Serwisu reguluje Regulamin, dost臋pny pod adresem https://dawiduczy.pl/regulamin, dalej jako: 鈥濺egulamin鈥.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Dawid Otulak, prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 Dawid Otulak dawiduczy, kt贸rego sta艂e miejsce wykonywania dzia艂alno艣ci gospodarczej oraz adres do dor臋cze艅 to ul. Chmieleniec 16/52, 30-348 Krak贸w, NIP: 7931539928, REGON: 121590605, dalej jako: 鈥濧dministrator鈥. Kontakt z Administratorem mo偶liwy jest:
a) korespondencyjnie pod adresem ul. Chmieleniec 16/52, 30-348 Krak贸w,
b) za po艣rednictwem poczty elektronicznej, pod adresem e-mail: kontakt@dawiduczy.pl,
c) telefonicznie pod numerem: 0048 796 275 275.

2. Zakres przetwarzania danych osobowych, cele przetwarzania, podstawy prawne przetwarzania, okres przez kt贸ry dane osobowe s膮 przetwarzane
Zakres przetwarzanych danych osobowych, cele przetwarzania, podstawy prawne przetwarzania oraz okres przez kt贸ry dane osobowe s膮 przetwarzane, zosta艂y okre艣lone odr臋bnie w stosunku do ka偶dego z typ贸w dzia艂a艅 danego U偶ytkownika w Serwisie.

A. Korzystanie z Serwisu 鈥 logi serwera

Korzystanie z Serwisu realizowane jest poprzez przesy艂anie zapyta艅 do serwera, na kt贸rym Serwis jest przechowywany. Takie zapytania pozostaj膮 zapisane w logach serwera.W konsekwencji w przypadku wszystkich U偶ytkownik贸w, przetwarzane s膮 dane automatycznie przesy艂ane przez przegl膮dark臋 internetow膮 danego U偶ytkownika (zawieraj膮ce m.in.: dat臋 i godzin臋 korzystania z Serwisu, system operacyjny, informacje o przegl膮darce internetowej, adres IP), w tym dane kt贸re potencjalnie mog膮 stanowi膰 dane osobowe U偶ytkownika. Celem przetwarzania takich danych jest zapewnienie prawid艂owego i stabilnego dzia艂ania Serwisu oraz analiza statystyczna danych. Dane U偶ytkownik贸w zapisane w logach serwera nie podlegaj膮 po艂膮czeniu i skojarzeniu z konkretnym U偶ytkownikiem oraz jego danymi przetwarzanymi na zasadach okre艣lonych poni偶ej. Dane s膮 przetwarzane przez okres konieczny do zabezpieczenia interes贸w Administratora, tj. okres wymagany z przyczyn technicznych. Podstaw臋 prawn膮 dla przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

B. Konto U偶ytkownika w Serwisie

W celu za艂o偶enia konta U偶ytkownika w Serwisie, konieczne podanie jest nast臋puj膮cych danych: nazwy U偶ytkownika, adresu e-mail oraz has艂a. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezb臋dne do za艂o偶enia konta.

Dane przetwarzane s膮 w celu 艣wiadczenia na rzecz U偶ytkowania us艂ug drog膮 elektroniczn膮, tj. umo偶liwienia za艂o偶enia konta w Serwisie, a nast臋pnie korzystania z konta, kt贸re Administrator utrzymuje. 艢wiadczenie wskazanych us艂ug nast臋puje na zasadach okre艣lonych w Regulaminie. Podstaw臋 prawna dla przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane s膮 przetwarzane przez okres konieczny dla 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮, tj. przez ca艂y okres istnienia konta U偶ytkownika w Serwisie. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu, U偶ytkownik mo偶e za偶膮da膰 usuni臋cia swojego konta w Serwisie w dowolnym momencie. Usuni臋cie konta w Serwisie nie doprowadzi do automatycznego usuni臋cia danych U偶ytkownika. Dane s膮 przetwarzane przez okres konieczny do zabezpieczenia interes贸w Administratora, tj. dla ewentualnego ustalenia, obrony lub dochodzenia roszcze艅. Podstaw膮 prawn膮 dla przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

C. Zawarcie umowy o dostarczanie tre艣ci cyfrowych

W celu zawarcia umowy o dostarczanie tre艣ci cyfrowych zgodnie z Regulaminem, konieczne jest podanie nast臋puj膮cych danych: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania (obejmuj膮cego miejscowo艣膰, kod pocztowy oraz dok艂adny adres), numeru telefonu, adresu e-mail, nazwy U偶ytkownika (do konta za艂o偶onego lub zak艂adanego w Serwisie), has艂a U偶ytkownika (do konta za艂o偶onego lub zak艂adanego w Serwisie) oraz opcjonalnie firmy i NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezb臋dne do zawarcia umowy o dostarczanie tre艣ci cyfrowych.

Dane przetwarzane s膮 w celu wykonania umowy o dostarczanie tre艣ci cyfrowych (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. b RODO), realizacji obowi膮zk贸w prawnych ci膮偶膮cych na Administratorze w tym w szczeg贸lno艣ci wynikaj膮cych z prawa podatkowego (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Zawarcie umowy o dostarczanie tre艣ci cyfrowych nast臋puje na zasadach okre艣lonych w Regulaminie. Dane przetwarzane s膮 przez okres konieczny dla realizacji umowy o dostarczanie tre艣ci cyfrowych. Dodatkowo dane przetwarzane s膮 przez okres konieczny do zabezpieczenia interes贸w Administratora, tj. dla ewentualnego ustalenia, obrony lub dochodzenia roszcze艅. Podstaw臋 prawn膮 dla przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

D. Korzystanie z us艂ugi newslettera

W celu korzystania z us艂ugi newslettera, konieczne jest podanie adresu e-mail oraz imienia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezb臋dne do korzystania z us艂ugi newslettera.

Dane przetwarzane s膮 w celu 艣wiadczenia na rzecz U偶ytkowania us艂ug drog膮 elektroniczn膮, tj. newslettera. 艢wiadczenie us艂ugi nast臋puje na zasadach okre艣lonych w Regulaminie. Dane s膮 przetwarzane na podstawie zgody wyra偶onej przez U偶ytkownika podczas zapisania si臋 do newslettera. Podstaw臋 prawn膮 dla przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane s膮 przetwarzane przez okres konieczny dla 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮, tj. przez ca艂y okres korzystania z us艂ugi newslettera. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu U偶ytkownik mo偶e w ka偶dej chwili zrezygnowa膰 z otrzymywania newslettera. Zaprzestanie korzystania z newslettera nie doprowadzi do automatycznego usuni臋cia danych U偶ytkownika. Dane s膮 przetwarzane przez okres konieczny do zabezpieczenia interes贸w Administratora, tj. dla ewentualnego ustalenia, obrony lub dochodzenia roszcze艅, w tym w szczeg贸lno艣ci w celu wykazania udzielenia przez U偶ytkownika zgody na otrzymywanie newslettera. Podstaw臋 prawn膮 dla przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

E. Kontakt z Administratorem za pomoc膮 formularza kontaktowego

Nawi膮zuj膮c kontakt z Administratorem za po艣rednictwem formularza kontaktowego, U偶ytkownik przekazuje Administratorowi swoje imi臋 oraz adres e-mail oraz inne dane, kt贸re dobrowolnie zawrze w swojej wiadomo艣ci. Podanie danych jest dobrowolne, ale w przypadku imienia oraz adresu e-mail niezb臋dne do skontaktowania si臋 za po艣rednictwem formularza kontaktowego.

Dane przetwarzane s膮 w celu 艣wiadczenia na rzecz U偶ytkownika us艂ugi drog膮 elektroniczn膮, tj. umo偶liwienia U偶ytkownikowi nawi膮zania kontaktu z Administratorem za po艣rednictwem formularza kontaktowego. Podstaw臋 prawna dla przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto dane mog膮 by膰 przetwarzane je艣li ich przetwarzanie jest niezb臋dne do podj臋cia dzia艂a艅 na rzecz U偶ytkownika przed zawarciem umowy, je艣li U偶ytkownik zainteresowany jest zawarciem umowy o dostarczanie tre艣ci cyfrowych. W贸wczas podstaw臋 prawn膮 dla przetwarzania danych osobowych stanowi r贸wnie偶 art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dodatkowo dane s膮 przetwarzane w celu kontaktu z U偶ytkownikiem oraz archiwizacji korespondencji Administratora. Podstaw臋 prawn膮 dla przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane s膮 przetwarzane przez okres konieczny dla 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮, tj. umo偶liwienia U偶ytkownikowi nawi膮zania kontaktu z Administratorem oraz udzielenia odpowiedzi przez Administratora na wiadomo艣膰 U偶ytkownika. Dodatkowo dane s膮 przetwarzane przez okres konieczny do zabezpieczenia interes贸w Administratora, tj. dla ewentualnego ustalenia, obrony lub dochodzenia roszcze艅. Podstaw臋 prawn膮 dla przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

F. Telefoniczny oraz e-mailowy kontakt z Administratorem

Nawi膮zuj膮c e-mailowy kontakt z Administratorem, U偶ytkownik przekazuje dane Administratorowi, kt贸re dobrowolnie zawrze w swojej wiadomo艣ci, w tym w szczeg贸lno艣ci adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale w przypadku adresu e-mail niezb臋dne do skontaktowania si臋 z Administratorem.

Nawi膮zuj膮c telefoniczny kontakt z Administratorem, U偶ytkownik przekazuje dane Administratorowi, kt贸re dobrowolnie przeka偶e w rozmowie, w tym w szczeg贸lno艣ci numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale w przypadku numeru telefonu niezb臋dne do skontaktowania si臋 z Administratorem.

Dane s膮 przetwarzane w celu podj臋cia dzia艂a艅 na rzecz U偶ytkownika przed zawarciem umowy, je艣li U偶ytkownik zainteresowany jest zawarciem umowy o dostarczanie tre艣ci cyfrowych. Podstaw臋 prawn膮 dla przetwarzania danych osobowych stanowi r贸wnie偶 art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dodatkowo dane s膮 przetwarzane w celu kontaktu z U偶ytkownikiem oraz archiwizacji korespondencji Administratora. Podstaw臋 prawn膮 dla przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane s膮 przetwarzane przez okres konieczny dla kontaktu z U偶ytkownikiem. Dodatkowo dane s膮 przetwarzane przez okres konieczny do zabezpieczenia interes贸w Administratora, tj. dla ewentualnego ustalenia, obrony lub dochodzenia roszcze艅. Podstaw膮 prawn膮 dla przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

G. Serwis spo艂eczno艣ciowy Instagram

Adminstrator posiada publiczny profil w serwisie spo艂eczno艣ciowym Instagram. Administrator przetwarza dane osobowe pozostawiane przez U偶ytkownika tego profilu (m.in. poprzez komentarze). Dane dost臋pne dla Administratora zale偶膮 od indywidualnych ustawie艅 prywatno艣ci U偶ytkownika w serwisie Instagram. Dane osobowe s膮 przetwarzane w ramach serwisu Instagram, zgodnie z mo偶liwo艣ciami udost臋pnianymi przez serwis Instagram, w celu umo偶liwienia U偶ytkownikowi podejmowania aktywno艣ci na profilu Administratora, zarz膮dzania profilem, przedstawiania informacji zwi膮zanych z profilem, kontaktu z U偶ytkownikiem oraz w celach statystycznych. Dane s膮 przetwarzane przez okres prowadzenia przez Administratora profilu w serwisie Instagram. Podstaw臋 prawn膮 dla przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dodatkowo dane s膮 przetwarzane przez okres konieczny do zabezpieczenia interes贸w Administratora, tj. dla ewentualnego ustalenia, obrony lub dochodzenia roszcze艅. Podstaw膮 prawn膮 dla przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Uwaga: powy偶sza informacja nie obejmuje przetwarzania danych osobowych przez administratora serwisu Instagram.

H. Reklamacje i odst膮pienie od umowy o dostarczanie tre艣ci cyfrowych.

W celu z艂o偶enia reklamacji lub odst膮pienia od umowy o dostarczanie tre艣ci cyfrowych, konieczne jest podanie nast臋puj膮cych danych: imi臋 i nazwisko, adres zamieszkania lub adres korespondencyjny, adres e-mail (przy sk艂adaniu reklamacji lub odst膮pienia od umowy drog膮 korespondencyjn膮 nie jest konieczne), numer telefonu, numer rachunku bankowego (w przypadku odst膮pienia od umowy, a w przypadku reklamacji je艣li 偶膮danie U偶ytkownika obejmuje obni偶enie ceny lub odst膮pienie od umowy) wraz z informacj膮 dla kogo dany rachunek bankowy jest prowadzony. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezb臋dne, by z艂o偶y膰 reklamacj臋 lub odst膮pi膰 od umowy.

Dane przekazane w zwi膮zku ze z艂o偶eniem reklamacji lub odst膮pieniem od umowy przetwarzane s膮 w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odst膮pienia od umowy. Podstaw臋 prawna dla przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane s膮 przetwarzane przez czas niezb臋dny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odst膮pienia. Dodatkowo dane s膮 przetwarzane przez okres konieczny do zabezpieczenia interes贸w Administratora, tj. dla ewentualnego ustalenia, obrony lub dochodzenia roszcze艅. Podstaw膮 prawn膮 dla przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

I. 艢wiadczenie pozosta艂ych us艂ug drog膮 elektroniczn膮

Zgodnie z Regulaminem, Administrator 艣wiadczy U偶ytkownikowi r贸wnie偶 nast臋puj膮ce us艂ugi drog膮 elektroniczn膮: umo偶liwia U偶ytkownikowi nabycie produkt贸w na podstawie umowy o dostarczanie tre艣ci cyfrowych, umo偶liwia U偶ytkownikowi pobranie maturalnych arkuszy egzaminacyjnych z chemii i biologii wraz z arkuszami odpowiedzi, udost臋pnionych przez Centraln膮 Komisj臋 Egzaminacyjn膮, umo偶liwia U偶ytkownikowi zapoznania si臋 z wersj膮 testow膮 oferowanych materia艂贸w.

W celu skorzystania ze wskazanych typ贸w us艂ug nie jest konieczne przekazanie danych osobowych, z wyj膮tkiem danych pozyskiwanych zgodnie informacjami zawartymi powy偶ej (lit. A) przy okazji korzystania z Serwisu.

3. 殴r贸d艂a danych osobowych

Dane osobowe U偶ytkownik贸w otrzymywane s膮 bezpo艣rednio od U偶ytkownik贸w.

4. Bezpiecze艅stwo danych osobowych

Dane osobowe s膮 gromadzone i przechowywane z nale偶yt膮 staranno艣ci膮, w spos贸b zgodny z przepisami reguluj膮cymi ochron臋 danych osobowych, przy zachowaniu niezb臋dnych 艣rodk贸w technicznych i prawnych.

5. Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe mog膮 by膰 ujawniane i przekazywane podmiotom 艣wiadcz膮cym us艂ugi na rzecz Administratora, w tym m.in.: us艂ugi ksi臋gowe, informatyczne, statystyczne lub prawne. Takie podmioty przetwarzaj膮 dane na podstawie um贸w zawartych z Administratorem i w spos贸b zgodny z przepisami reguluj膮cymi ochron臋 danych osobowych.

6. Przekazywanie danych osobowych do pa艅stwa trzeciego

Dane osobowe nie s膮 przekazywane do pa艅stw trzecich.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Przetwarzane dane osobowe nie podlegaj膮 zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8. Prawa os贸b, kt贸rych dane osobowe s膮 przetwarzane

U偶ytkownikowi, kt贸rego dane osobowe s膮 przetwarzane, przys艂uguj膮 co do zasady nast臋puj膮ce uprawnienia:

a) prawo do informacji o przetwarzaniu danych i dost臋pu do danych,
b) prawo do sprostowania danych,
c) prawo do usuni臋cia danych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) prawo do przenoszenia danych,
g) prawo do cofni臋cia zgody na przetwarzanie danych, je艣li taka zgoda zosta艂a wyra偶ona,
h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Uprawnienia zosta艂y szczeg贸艂owo opisane w art. 16-21 RODO. Konieczne jest zwr贸cenie uwagi na nast臋puj膮ce najistotniejsze kwestie:

a) nie wszystkie powy偶sze uprawnienia maj膮 charakter bezwzgl臋dny,
b) U偶ytkownikowi zawsze przys艂uguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt贸rym jest Prezes Urz臋du Ochrony Danych Osobowych,
c) cofni臋cie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wp艂ywa na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem (w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody uzyskanej od U偶ytkownika),
d) w razie jakichkolwiek w膮tpliwo艣ci co do przetwarzanych danych U偶ytkownika lub cel贸w takiego przetwarzania mo偶liwy jest kontakt z Administratorem, zgodnie z danymi podanymi na wst臋pie do Polityki prywatno艣ci.

9. Pliki cookies

Pliki cookies to dane informatyczne 鈥 pliki tekstowe, zapisywane na urz膮dzeniach ko艅cowych U偶ytkownik贸w (np. komputerze, smartfonie, tablecie) podczas odwiedzania stron internetowych. Pliki cookies nie ingeruj膮 w integralno艣膰 urz膮dze艅 U偶ytkownik贸w.

Serwis wykorzystuje w艂asne pliki cookies w celu zapewnienia prawid艂owego dzia艂ania oraz pliki cookies podmiot贸w trzecich, opisane poni偶ej. Wykorzystanie plik贸w cookies podmiot贸w trzecich wynika z korzystania z us艂ug dostarczanych w艂a艣nie przez podmioty trzecie.

Serwis wykorzystuje dwa rodzaje plik贸w cookies:

a) tzw. pliki sesyjne (session cookies), kt贸re s膮 plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urz膮dzeniu ko艅cowym do czasu opuszczenia strony lub wy艂膮czenia przegl膮darki internetowej,
b) tzw. pliki sta艂e (persistent cookies), kt贸re s膮 przechowywane w urz膮dzeniu ko艅cowym przez czas okre艣lony w parametrach plik贸w cookies lub do czasu ich usuni臋cia.

Podczas pierwszej wizyty w Serwisie, wy艣wietlana jest informacja o korzystaniu z plik贸w cookies. Zgoda i zakres udzielonej zgody na wykorzystanie plik贸w cookies wynika z ustawie艅 u偶ywanej przez U偶ytkownika przegl膮darki internetowej. Korzystanie z Serwisu oznacza wyra偶enie na to zgody. Wi臋kszo艣膰 z przegl膮darek automatycznie dopuszcza u偶ycie plik贸w cookies, ale za pomoc膮 ustawie艅 przegl膮darki co do zasady mo偶liwe jest ich usuni臋cie. Poni偶ej znajduj膮 si臋 linki odsy艂aj膮ce do stron internetowych zawieraj膮cych informacje w przedmiocie ustawie艅 plik贸w cookies w najpopularniejszych przegl膮darkach internetowych:

a) Mozilla Firefox: support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
b) Internet Explorer: support.microsoft.com/kb/278835/pl,
c) Google Chrome: support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,
d) Safari: support.apple.com/pl-pl/HT201265,
e) Safari (Desktop): support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac,
f) Opera: help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/.

W Serwisie wykorzystywane s膮 pliki cookies wskazanych poni偶ej podmiot贸w trzecich, w zwi膮zku z us艂ugami 艣wiadczonymi przez te podmioty.

Google Analytics i Google Ads

Korzystam z us艂ugi Google Analytics (system analityki internetowej) dla zbierania i analizowania informacji o Serwisie. Google Analytics w spos贸b automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z Serwisu u偶ywaj膮c plik贸w cookies i przesy艂aj膮c je do serwer贸w Google. Google co do zasady wyklucza przesy艂anie informacji umo偶liwiaj膮cych identyfikacj臋 danego U偶ytkownika. Aktywowa艂em funkcj臋 anonimizacji adresu IP, w czego konsekwencji adresy IP U偶ytkownik贸w ulegaj膮 skr贸ceniu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednak偶e w szczeg贸lnych przypadkach mo偶liwe jest przes艂anie pe艂nego adresu IP do serwer贸w Google znajduj膮cych si臋 w Stanach Zjednoczonych Ameryki i dopiero tam jego odpowiednie skr贸cenie.

Aby wy艂膮czy膰 dzia艂anie Google Analytics nale偶y skorzysta膰 z informacji znajduj膮cych si臋 na stronie: tools.google.com/dlpage/gaoptout i dost臋pnego tam dodatku. Wi臋cej informacji na temat Google Analytics mo偶na znale藕膰 pod adresem: www.google.com/analytics/.

Korzystam z us艂ugi Google Ads dla prowadzenia dzia艂a艅 marketingowych i reklamowych. R贸wnie偶 w tym celu wykorzystywane s膮 pliki cookies Google, automatycznie gromadz膮ce informacje o korzystaniu z Serwisu i przesy艂aj膮c je do serwer贸w Google. Wi臋cej informacji na temat Google Ads w kontek艣cie wykorzystania danych osobowych mo偶na znale藕膰 na stronie internetowej: privacy.google.com/businesses/adsservices/.

Poniewa偶 Google wykorzystuje infrastruktur臋 techniczn膮 znajduj膮c膮 si臋 w Stanach Zjednoczonych Ameryki, korzysta z mechanizm贸w zgodno艣ci takich jak standardowe klauzule umowne.

Zasady polityki prywatno艣ci Google dost臋pne s膮: https://policies.google.com/privacy?hl=pl#infochoices.

YouTube

Poniewa偶 zamieszczam Serwisie filmy z serwisu YouTube, wykorzystywane s膮 r贸wnie偶 pliki cookies Google, kt贸re w spos贸b automatyczny gromadz膮 informacje o korzystaniu z Serwisu oraz YouTube i przesy艂aj膮 je do serwer贸w Google.

Poniewa偶 Google wykorzystuje infrastruktur臋 techniczn膮 znajduj膮c膮 si臋 w Stanach Zjednoczonych Ameryki, korzysta z mechanizm贸w zgodno艣ci takich jak standardowe klauzule umowne.

Zasady polityki prywatno艣ci Google dost臋pne s膮: https://policies.google.com/privacy?hl=pl#infochoices.

Instagram

W Serwisie u偶ywane s膮 wtyczki i inne narz臋dzia spo艂eczno艣ciowe udost臋pniane przez serwis Instagram, r贸wnie偶 korzystaj膮ce z plik贸w cookies. Korzystaj膮c z Serwisu dochodzi do automatycznego gromadzenia informacji o korzystaniu z Serwisu oraz Instagram i przes艂aniu ich do serwer贸w Instagram.

Poniewa偶 Instagram wykorzystuje infrastruktur臋 techniczn膮 znajduj膮c膮 si臋 w Stanach Zjednoczonych Ameryki, korzysta z mechanizm贸w zgodno艣ci takich jak standardowe klauzule umowne.

Zasady polityki prywatno艣ci Instagram dost臋pne s膮: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content.