Przejdź do treści

Bitwa o chemię - moduły 1-21

CHEMIA – Kurs maturalny online

Zapraszam Cię do udziału w moim kursie przygotowującym do matury rozszerzonej z chemii.
Jest to w pełni kompleksowy kurs zawierający 21 modułów. Pierwsze 18 modułów jest wspólne dla uczniów zdających maturę według starej, jak i nowej podstawy programowej. Dla uczniów zdających maturę według starej podstawy programowej są to jedyne moduły do przerobienia. Natomiast moduły: 19, 20 i 21 dotyczą uczniów piszących maturę z chemii według podstawy programowej 2023.

Każdy moduł składa się z lekcji teoretycznej, praktycznej, pliku zadań do rozwiązania oraz matury w stylu CKE.
W kursie omawiam wiele typów zadań i zwracam uwagę na najczęściej popełniane błędy na maturze.
Do każdej lekcji teoretycznej przygotowałem piękne prezentacje, które zawierają wszystkie niezbędne treści edukacyjne zgodnie z podstawą programową. Prezentacje z lekcji teoretycznej, praktycznej, pliki zadań z Twojej Bitwy oraz maturę z danego modułu pobierzesz w panelu kursanta!

21 modułów zawiera ponad 80 godzin nagranych zajęć.

W skład każdego modułu wchodzą:
– Lekcja teoretyczna – podczas niej tłumaczę aspekt teoretyczny zajęć.
Do każdej lekcji teoretycznej dołączona jest prezentacja do pobrania przez Ciebie w panelu kursanta.
– Lekcja praktyczna – podczas niej krok po kroku rozwiązuje zadania.
Do każdej lekcji praktycznej dołączona jest prezentacja do pobrania przez Ciebie w panelu kursanta.
– Twoja bitwa – zestaw zadań przygotowanych przeze mnie dla Ciebie wraz z rozwiązaniami – do pobrania w panelu kursanta.
– Matura z danego modułu – matura do wykonania po przerobieniu całego modułu.

Podczas lekcji teoretycznej omawiam najważniejsze zagadnienia maturalne z danego działu chemii.
Prezentację, którą omawiam w trakcie lekcji teoretycznej pobierzesz w panelu kursanta.
Podczas lekcji praktycznej omawiam krok po kroku zadania. Na początek rozwiązuje zadania prostsze, poprzez te trudniejsze, a na koniec najtrudniejsze.
Zadania, z którymi pracuje podczas kursu z chemii, to moje autorskie oraz zadania CKE i OKE, a także ze zbioru zadań CKE z chemii.

Twoja “Bitwa o chemię” – kurs maturalny z chemii online

Przygotowanie do matury z chemii polecam zacząć od nauki ze mną. Wysoki wynik egzaminu maturalnego z chemii jest wymagany między innymi na takie kierunki jak: medycyna, farmacja, stomatologia, weterynaria. Kończąc kurs z chemii “Bitwa o chemię” powinieneś dobrze poradzić sobie na egzaminie maturalnym.

Pamiętaj jednak, że Twoja bitwa to Twoja praca domowa – zestaw zadań przygotowanych dla Ciebie do samodzielnego rozwiązania, a także rozwiązania do nich.
Po przerobieniu teorii, praktyki i zwyciężeniu bitwy zapraszam na ostateczny pojedynek – maturę sprawdzającą wiedzę z danego modułu.                                                                   

Kurs polecam każdemu, kto chce odpowiednio przygotować się do matury z chemii.

Dostęp do kursu wynosi 365 dni od daty jego zakupu.