Przejdź do treści

Cudzożywność

Cudzożywność, heterotrofizm jest to sposób odżywiania się organizmów związkami organicznymi ze środowiska zewnętrznego i wykorzystywanie ich do życia poprzez przemiany enzymatyczne.

Przykłady organizmów cudzożywnych

Do organizmów cudzożywnych zaliczamy takie organizmy jak:

  • człowiek,
  • wszystkie zwierzęta,
  • wiele bakterii,
  • rośliny niezielone,
  • śluzowce,
  • wiele grzybów.

Organizmy cudzożywne to tak zwane heterotrofy.

Przeciwieństwem heterotrofów są organizmy samożywne, czyli autotrofy.

opracowanie Dawid Uczy
opracowanie Dawid Uczy